1

Laboratorium i działalność badawczo-rozwojowa

Od 2009 r. nasza firma posiada własne laboratorium dzięki realizacji programu „Utworzenie laboratorium betonów i gruntów w celu poprawy kontroli produkcji betonu towarowego i rozwinięcia działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstwa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Laboratorium pozwala na ciągłą kontrolę produkcji betonu wg normy PN-EN 206-1, a na wykonywanych robotach kontrolujemy wskaźniki zagęszczenia i właściwości fizyczne gruntów.

Prowadzimy również badania na rozwojem technologii wykonywania nawierzchni z betonu wałowanego przy współpracy Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej.

Publikacje naukowe zrealizowane przy współpracy naszej firmy:

Laboratorium wyposażone jest w następujący sprzęt:

  • Prasę wytrzymałościową o nacisku 2000 kN
  • Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • Mechaniczny aparat Proctor’a
  • Suszarkę laboratoryjną
  • Sondę dynamiczną do badania zagęszczenia
  • Zestaw sit laboratoryjnych

Lokalne drogi w technologii betonowej jako szansa dla żwirowni


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
©2010 PDB Harat Sp. j. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Actitech.pl