5

Referencje

Rok Nazwa inwestycji Wartość robót
2012 Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo 871 163,48 zł
2012 Budowa drogi leśnej o dł. 0,95 km 596 702,20 zł
2011 Budowa (przebudowa) ul. Górnej w Miastku 1 295 672,90 zł
2011 Budowa drogi pożarowej nr 17 w Leśnictwie Łodzierz
507 218,91 zł
2011 Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zielonej w Słupsku - etap III 1 185 404,09 zł

2011

Budowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Wałdowo 212 555,88 zł

2011

Remont ulicy Mariackiej w Szczecinku 388 127,74 zł
2010 Przebudowa ul. Konopnickiej w Miastku 1 266 001,47 zł
2010 Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz 620 315,42 zł
2010 Budowa skateparku w ramach programu Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów 231 010,82 zł
2010 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kramarzynach 126 400,30 zł
2009 Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów 871 964,50 zł
2009 Przebudowa ul. Łąkowej w Miastku 254 460,51 zł
2009 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kępice 115 137,78 zł
2009 Remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Lipowej w Sławnie 142 507,39 zł

2008

Modernizacja ośrodka hodowli ryb łososiowatych – Bożanka I 2 501 000,00 zł
2007 Przebudowa placu Wolności w Kępicach 204 307,35 zł
2007 Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wymarzonej w Kępicach 175 715,94 zł
2006 Przebudowa ul Owocowej w Miastku 194 084,90 zł
2005 Przebudowa drogi leśnej nr 102 w nadleśnictwie Dretyń 321 499,50 zł
2005 Budowa łącznikowego pieszo – rowerowego szlaku turystycznego w Polanowie 437 775,87 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
©2010 PDB Harat Sp. j. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Actitech.pl