Wytwórnia betonu towarowego

Od 2009 roku dysponujemy węzłem betoniarskim produkcji włoskiej firmy SIMEM, model Wetbeton 65. Przy budowie węzła wykorzystane zostało istniejące ukształtowanie terenu – węzeł wbudowany został w skarpę, dzięki czemu istnieje możliwość zasypania silosów kruszyw bezpośrednio ze środków transportu, a co za tym idzie prowadzenie nieprzerwanej produkcji. Mieszalnik węzła umożliwia jednorazowy zarób wielkości 1,75 m3. Najmniejszy zarób gwarantujący właściwe wymieszanie mieszanki to 0,25 m3. Dozowanie poszczególnych składników mieszanki wykonywane jest wagowo, a właściwe ich proporcje ustawiane są za pomocą receptur wprowadzanych w system sterujący węzłem. Ponadto węzeł betoniarski wyposażony jest w urządzenia do recyklingu, pozwalające na odzyskiwanie kruszywa i wody po myciu gruszek.

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat węzła, zachęcamy do przeczytania: Ogólna charakterystyka węzła

W naszej standardowej ofercie mamy betony w klasach wytrzymałości na ściskanie od C8/10 do C35/45, betony drogowe umożliwiające wykonanie nawierzchni w technologii lanej i wałowanej w klasach C30/37 i C35/45 oraz mieszanki stabilizowane cementem (stabilizacje) w klasach wytrzymałości od C1,5/2 do C6/8. Pełen wykaz betonów w ofercie znajduje się w zakładce DO POBRANIA, znajdującej się po prawej stronie, w pasku na górze strony.

Oferujemy również projektowanie mieszanki betonowej w oparciu o indywidualne zamówienie Klienta.

Transport mieszanki betonowej wykonujemy w zależności od konsystencji zamówionej mieszanki:

  • Mieszanki wilgotne: wywrotki o ładowności do 23,5 t; łódka 26,5 t; małe IVECO przy niewielkich dostawach do 0,5 t
  • Mieszanki w konsystencjach S2-S4: gruszki o pojemościach 7 i 9 m3, taśmogruszka o pojemości 8 m3 i pompogruszka o pojemości 8 m3.

Laboratorium betonu

Przy węźle betoniarskim istnieje laboratorium betonu. Ma ono za zadanie prowadzić stałą wewnętrzną kontrolę jakości produkowanych betonów. Od 2018 roku laboratorium posiada certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji z normą PN-EN 206+A1:2016-12. Certyfikat można pobrać w zakładce Materiały do pobrania.

Laboratorium wyposażone jest w następujący sprzęt:

  • Prasę wytrzymałościową o nacisku 2000 kN
  • Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej
  • Mieszarkę laboratoryjną do wykonywania zarobów próbnych
  • Mechaniczny aparat Proctor’a
  • Suszarkę laboratoryjną
  • Sondę dynamiczną do badania zagęszczenia
  • Zestaw sit laboratoryjnych