Materiały do pobrania

Laboratorium:

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla betonów towarowych: Certyfikat 157-UWB-214

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla mieszanek związanych hydraulicznie: Certyfikat 157-UWB-380


Sprzedaż betonu:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych dla betonów towarowych:

Wilgotnych na kruszywie 0/8 mm:

Wilgotnych na kruszywie 0-16 mm:

Plastycznych na kruszywie 0/8 mm wersja wiosna/lato:

Plastycznych na kruszywie 0-16 mm wersja wiosna/lato:

Beton drogowy w konsystencji S2 wersja wiosna/lato:

Beton drogowy na rozkładarkę wersja wiosna/lato:

Beton plastyczny na kruszywie 0-8 mm wersja jesień/zima:

Beton plastyczny na kruszywie 0-16 mm wersja jesień/zima:

Beton drogowy w konsystencji S2 wersja jesień/zima:

Beton drogowy na rozkładarkę w wersji jesień/zima:

Beton wilgotny na kruszywie 0-8 mm wersja bez popiołu:

Beton wilgotny na kruszywie 0-16 mm wersja bez popiołu:

Beton plastyczny na kruszywie 0-8 mm wersja bez popiołu:

Beton plastyczny na kruszywie 0-16 mm wersja bez popiołu:

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych dla mieszanek związanych hydraulicznie:

Mieszanki związane hydraulicznie na kruszywie 0/2 mm:

Mieszanki związane hydraulicznie na kruszywie 0/8 mm:


Karta techniczna produktu

Mieszanka betonowa - KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Wszystkie poprzednie wersje powyższych krajowych deklaracji właściwości użytkowych są dostępne w formie papierowej w siedzibie firmy lub na życzenie udostępniane są drogą mailową.