» normy
Aktualizacje na stronie – KDWU

W październiku ubiegłego roku opublikowane zostało krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 do normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Oba dokumenty są krajowymi specyfikacjami technicznymi, według których należy obecnie w Polsce deklarować właściwości użytkowe produkowanego betonu. Nasza firma stara … Czytaj więcej…