Aktualizacje na stronie – KDWU

W październiku ubiegłego roku opublikowane zostało krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 do normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Oba dokumenty są krajowymi specyfikacjami technicznymi, według których należy obecnie w Polsce deklarować właściwości użytkowe produkowanego betonu. Nasza firma stara się być stale na bieżąco, w związku z tym publikuje nowe krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU), które posiadają dostosowane do obowiązujących wymogów dane oraz, jeśli taka sytuacja wystąpiła, to również uaktualnione deklarowane właściwości użytkowe. Stare deklaracje zostają usunięte ze strony firmy. Jeśli potrzebowaliby Państwo uzyskać starą deklarację, mogą prosić o jej wydanie, pisząc na maila laboratorium betonowego, bądź stawiając się osobiście na firmie. Wtedy deklaracja zostanie Państwu udostępniona w formie skanu PDF lub ksero oryginału deklaracji. Ponadto wystawione zostały również nowe krajowe deklaracje dla betonów z dodatkiem przyspieszającym wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej (betony w wersji jesień/zima) oraz dla betonów bez popiołu lotnego w składzie, które stosowane będą przy ograniczonej dostępności tego surowca na rynku.

O betonach "zimowych" mogą Państwo przeczytać w tym artykule: Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

Wszystkie obowiązujące krajowe deklaracje właściwości użytkowych mogą znaleźć Państwo klikając na Stronie Głównej w przycisk "DO POBRANIA" w prawym górnym rogu lub tutaj: Materiały do pobrania

Pozdrawiam serdecznie,

Paulina