Karta techniczna produktu

listwa 1

By zapewnić Państwu dostęp do wszystkich istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem postępowania z mieszanką betonową i stwardniałym betonem, stworzyliśmy Kartę charakterystyki produktu. Znajdziecie w niej Państwo opis zagrożeń, które może spowodować substancja jaką jest mieszanka betonowa, a także podstawowe instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia narażenia na szkodliwe działanie. Szczerze zachęcamy do zapoznania się z treścią tej Karty, którą znajdziecie Państwo po kliknięciu w link poniżej:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU